HUS Testbed

Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA


04.05.2018

Ihminen kehittämisen keskiössä

Aalto-yliopiston tohtoriopiskelija Antti Surma-aho tekee kevään aikana HUS Testbed-salissa tutkimusta, jossa kerätään ymmärrystä leikkaussalin laitteiden käytettävyydestä. Tutkimuksessa ei ensisijainen kiinnostus ole laitteissa kuten yleensä, vaan fokuksessa ovat laitteiden aiheuttamat mahdolliset ongelmat henkilökunnan näkökulmasta katsottuna. Leikkaussalissa työskentely vaatii lähes jatkuvaa ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta, jolloin ongelmat laitteiden käytettävyydessä vaikuttavat niin henkilökunnan työtaakkaan kuin potilasturvallisuuteenkin. 

Tutkimus on monella tapaa pilotti, sillä siinä testataan sekä tapoja kerätä ymmärrystä leikkaussalityöskentelystä ja -henkilökunnasta että Testbed-toimintaympäristön käytännön järjestelyjä. Antti sanoo innostuneensa tämän tyyppisestä tutkimuksesta tehtyään aiemmin yhteistyötä tutkimusta ohjaavan Aalto Design Factoryn professori Katja Hölttä-Oton kanssa. 

– Tutkimuksessamme fokus on ihmisissä ja heidän kokemuksissaan. On siistiä, kun mukaan tuodaan ihmiskeskeisyys, sillä useimmiten puhutaan tekniikasta ja siinä aiheutuneista ongelmista. Tässä tarkoitus on auttaa hoitajia auttamaan potilaita, Antti kertoo.

Tutkimuksessa ei kehitetä tai testata uusia hoitomenetelmiä eikä laitteita. Laitteiden käytettävyysongelmien ymmärtäminen kuitenkin mahdollistaa toimivampien ja leikkaussaliympäristöön paremmin soveltuvien laitteiden kehittämisen tulevaisuudessa.

Tähän mennessä Testbed-salissa on tarkkailtu ja videoitu leikkauksia ja lisäksi on haastateltu hoitohenkilökuntaa. Antin kertoman mukaan hoitajat ovat olleet innostuneita osallistumaan haastatteluihin ja todenneet, että on hienoa, kun loppukäyttäjien kokemukset laitteista koetaan tärkeiksi. Antti kiittää Testbed-salin sairaanhoitajia ja lääkäreitä, jotka ovat olleet suureksi avuksi tutkimuksessa. – Olen oppinut insinöörinä, mitä leikkaussalissa tapahtuu ja kuinka eri vaiheita valmistellaan ja seurataan. Hienoa, että henkilökunnalla on ollut aikaa perehdyttää insinööriä salin toimintaan.

 

-- (Antti-Surma-aho.jpg)

HUS Testbed -sairaanhoitaja Noora Murhu on opastanut tohtoriopiskelija Antti Surma-ahoa sairaalan toimintaan.


VALITSE AJANKOHTAINEN