HUS Testbed

Tervetuloa mukaan HUS Testbediin

HUS Testbed tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tuote- ja palvelukehitykseen aidossa sairaalaympäristössä

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala tarjoaa yhteistyötä alan parhaimpien osaajien kanssa. Luomme uutta toimintatapaa, jolla yritykset pääsevät hallitusti mukaan sisään sairaalamaailmaan. Haluamme tehdä kehitystyötä yhdessä yritysten kanssa parempien hoitokokemusten saavuttamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

HUS Testbed tarjoaa yrityksille mahdollisuuden terveysteknologian tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen aidossa sairaalaympäristössä. Kyseessä on siis enemmän kuin simulaatioympäristö, ja tarkoitus on tuoda kehittämiseen mukaan aito käyttäjäkokemus. Yrityksellä on mahdollisuus saada palautetta ja kehittämisideoita sairaalan henkilöstöltä tuotteiden ja palveluiden aidoista käyttötilanteista potilaan tarpeista lähtien.

Erilaisia kehittämismuotoja

Tarjoamme monipuolista kehitystyötä HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Kehitysympäristönä voi olla esimerkiksi leikkaussali, vuodeosasto, välinehuolto tai muu sairaalaympäristössä tapahtuva toiminta. Tarjoamme myös mahdollisuuden tutkimusyhteistyöhön, ja dataa voidaan kerätä jo kehityksen aikana tieteellisiin julkaisuihin. Kaikessa toiminnassamme huomioidaan aina tutkimuseettiset luvat normaaliin tapaan.

Ota yhteyttä sivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen kauttaniin pääsemme yhdessä alkuun! Lisätietoja voit kysyä myös HUS Testbedin kehittämispäälliköltä: satu.pesola(at)hus.fi.

HUS Testbed käynnistyi hankkeena ja on integroitu HUSin toimintaan

HUS Testbed on osa kansallisen Testbed-toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä, minkä tarkoituksena on kasvattaa terveysteknologian osaamista ja vientiä pitkäjänteisesti yhdessä yritysten kanssa.

HUS Testbed alkoi vuonna 2017 vuoden mittaisena hankkeena. Hanketta rahoittivat Business Finland, HUS, GE Healthcare, CGI, Helsingin yliopisto ja Aalto Design Factory. Yhteistyökumppanina toimi myös Planmeca Group ja verkostoitumista vauhditti life science- ja terveysteknologia-alan keskittymä Health Capital Helsinki. Hankevaiheen jälkeen HUS Testbed on integroitu HUSin toimintaan.

HUS Testbed on osa Nordic Proof -verkostoa, jossa pohjoismaiset testbed-toimijat profiloituvat globaalisti yrityksiä houkuttelevaksi testbed-ekosysteemiksi.

 

Potilaan palvelukokemus kehittyy yhteistyöllä 

Palvelumuotoilu CGI:n ja HUS Testbedin yhteisenä kehittämismuotona


-- HenkilöstöCGI (Henkilöstö.JPG)

Henkilökunta osallistui aktiivisena tulosten esittelyyn.

HUS Testbed ja CGI tekivät kesällä 2018 Naistenklinikalla tutkimuksen asiakkaan hoitoketjun kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin. Tutkimussuunnitelma laadittiin ja sparrattiin CGI:n ja HUS Testbedin yhteistyönä. Satu Pesola, HUS Testbedin kehittämispäällikkö kertoo yhteistyön olleen erittäin hyvää ja kiittää CGI:n joustavuutta tutkimuksen tavoitteiden suunnittelussa. - Arjen hoitotyön haastekohdat ja muut elementit huomioitiin yhdessä mahdollisimman hyvin, mistä seurasi merkittävää hyötyä ja onnistumista, Pesola kertoo. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää uusia ideoita parantamaan potilaiden saamaa palvelua ja samalla kehittää sairaalan sisäistä työntekoa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli leikkaukseen tulevan potilaan kokemus koko hoitoketjusta diagnoosista kuntoutukseen. Tutkimuksessa haastateltiin ja havainnoitiin niin tutkimukseen ilmoittautuneita potilaita kuin hoitajia ja lääkäreitä päivittäisessä työssään.

- HUS on CGI:n suurin ja pitkäaikaisin terveydenhuollon asiakas, kertoo Rami Kujanpää, CGI:n maakuntaliiketoiminnasta vastaava johtaja. Erilaiset ekosysteemit ovat meille tärkeitä ja autamme asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, tuottamaan parempaa palvelua omille asiakkailleen ja potilaille sekä säästämään kustannuksissa teknologian avulla. Kaikessa kehittämisessä haluamme ymmärtää, mitä ammattilainen tarvitsee päivittäisessä työssään potilaan hoidon parantamiseksi. Puhumme prosessikävelystä, mikä tarkoittaa, että seuraamme potilaiden ja ammattilaisten polkua hoitoprosessissa havainnoimalla ja haastattelemalla. 

 Projektin tutkija, CGI:n palvelumuotoilija Roosa Rytkönen korostaa, että tämän kaltaiset tutkimukset mahdollistavat leikkauskokemuksen hahmottamisen kokonaisuutena, mikä ei sairaalan sisältä käsin aina ole helppoa. – Potilailla voi ennen Naistenklinikkaa olla jo takanaan muita toimenpiteitä eikä hoito välttämättä aina lopu leikkaukseen. Kun ymmärretään tämä, potilaan kokemuksen helpottaminen kaikin mahdollisin tavoin näyttäytyy entistä tärkeämpänä. Esimerkiksi leikkauksen ajankohdan tietäminen hyvissä ajoin vähentäisi epävarmuutta ja mahdollistaisi työ- ja loma-asioiden järjestelyn. Lisäksi on tärkeää, että potilaiden mieltä askarruttavien asioiden selvittäminen tehdään mahdollisimman helpoksi.

Tutkimustulosten esittelytilaisuudessa henkilökunnalle keskusteltiin mm. data-analytiikan ja tekoälyn tehokkaammasta hyödyntämisestä resursoinnissa, minkä avulla kiirepiikit saataisiin hallintaan. Kehitysideoiden avulla jonohoitajien työaikaa voitaisiin vapauttaa potilaiden ohjaukseen ja puhelinneuvontaan. – Henkilökunta on työlleen omistautunutta ja heidän jaksamisensa tukeminen on tärkeää potilaskokemuksenkin kannalta, Rytkönen toteaa. Henkilökunnan suunnalta tuli osastonlääkäri Päivi Pakarisen ehdotuksena konkreettinen ajatus potilaan ja hoidon väliseen kommunikointiin ns. boarding pass, johon potilas voisi täyttää tietonsa etukäteen ennen leikkaukseen saapumista. – Tämä oli hauska ehdotus, sillä lentokenttien toimintamallit ovatkin olleet usein palvelumuotoilun kehittämisessä esimerkkejä, toteaa Kujanpää ja on iloinen siitä, että HUSin henkilökunta on ollut hyvin innostunutta kehittämään toimintaa.

 

Yhteiskehittäminen palvelee eri toimijoita

Yhteistyössä GE Healthcare

-- GE kuvauksista (2_TestBed-01.png)

    CARESCAPE ONE -tuotevideo.

GE Healthcare on tehnyt yhteistyötä HUSin kanssa jo yli 20 vuotta. Potilasvalvontamonitorien testauksia tehdään tällä hetkellä eri puolilla HUSia, kuten Meilahdessa, Jorvissa ja Peijaksessa.

– Testaamme kaikki GE Healthcaren Helsingin yksikön tuotekehityksen tuotteet HUSissa, jossa voimme kehittää tuotteita oikeassa ympäristössä kliinikoiden kanssa. HUSin kliinikot ovat aidosti kiinnostuneita antamaan vastauksia ja kehitysehdotuksia, ja hoitohenkilökunta on erittäin motivoitunutta olemaan mukana testaamisissa, kertoo GE Healthcaren Senior Research Manager Petra Peltola.

– HUS Testbed tuo meille lisäarvona yhden luukun asiointimahdollisuuden. Jatkossa riittää, että olemme yhteydessä vain yhteen henkilöön, joka ohjaa projektimme heti oikeille tahoille yhden ja saman sopimuksen puitteissa. Kun HUS Testbed rakentaa selkeät toimintaprosessit, tämä varmasti auttaa muitakin yrityksiä toimivaan yhteistyömalliin, Peltola toteaa.

HUSin tarjoamat testausmahdollisuudet ovat arvostettuja, sillä Peltolan mukaan testitulokset ovat valideja Eurooppa-tasolla. Yhteistyössä syntyvän verkoston merkitys on suuri, kun ihmiset voivat kysyä asioita helposti toisiltaan. Fyysinen läheisyys tuo helpotusta arkeen, kun oma insinööri voi tulla paikalle kuulemaan palautteen ja kehitysehdotukset. GE Healthcare on testannut potilasvalvontamonitorejaan HUSin leikkaussaleissa, joka on yksi tarjotuista kehittämisympäristöistä. Yhteistyössä on syntynyt myös  GE Healthcaren uusi markkinointivideo, jonka kuvausten järjestelystä Testbed -tiimi saa kiitokset Peltolalta.

– HUS Testbedin kehittämispäällikkö Satu Pesola hoiti käytännön järjestelyt todella sujuvasti yhdessä tiiminsä kanssa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että yhden luukun periaate toimii, Peltola toteaa tyytyväisenä.

 

 

YHTEISTYÖSSÄ

-- (ge.png) -- (cgi.png) -- (tekes.png) -- (aalto.png) -- (hch.png) -- (hy.png) -- (planmeca.png)